Contactpersonen

Voorzitter

Natascha Bijsterveld

bestuurpvtlover@gmail.com

0618772389

Penningmeester

René Cortooms

r.cortooms@kpnmail.nl

0644353747

Algemeen Bestuurslid

Patrick Bakens

bestuurpvtlover@gmail.com

0653879402

Webhosting& Webdesign

Chantal Moors

webhostingpvtlover@gmail.com

Secretaris

Marie-José Bakens

secretariaatlover@gmail.com

Algemeen Bestuurslid

Hans Kengen

bestuurpvtlover@gmail.com

0627292084

Kantinebeheer

Marlien Cortooms

m.cortooms@hotmail.com

0627415854

Wedstrijdzaken

René Cortooms

r.cortooms@kpnmail.nl

0644353747

NPC contactpersoon

Jeroen Cortooms

jeroenpvtlover@gmail.com

0683658989